راهکار های یکپارچه مدیریت پرداخت جایگاه سوخت

سیستم پرداخت PetroPay بهترین تجربه در استفاده از راهکار های متنوع پرداخت الکترونیک برای جایگاه های سوخت می باشد. شما می توانید بدون هرچ گونه تغییر در زیرساخت های فنی خود تصمیم بگیرید که علاقه مند به استفاده از کدام سرویس پرداخت الکترونیک می باشد. سیستم PetroPay با PetroStation به صورت کامل سازگار بوده و شما میتوانید از ابزارهای گوناگون برای رشد، کنترل و پیگیری کسب و کار خود استفاده نمایید.
سیستم پرداخت PetroPay با جدید ترین متد های پرداخت الکترونیک از جمله POS, NFC, QR Code, Mobile Payment سازگار بوده و شما می توانید از این ابزارهای برای جذب رضایت مشتریان خود استفاده نمایید.